Zikr / Yaad dehani (2019)

Aam tor par arabi lafz Zikr ki logon ke zehnon mein wazahat nahi hai, saada alfaaz mein zikar ke maienay yaddehani ke hain. yeh zikar / yaddehani kisi zaat ya shakhs ya cheez ki khoobiyon ya khamion ya unn ke rawaiyon ke baray mein hosakti hai. zikar ke har gaz yeh maienay nahi hain ke hum sirf kisi zaat ya shakhs ya cheez ke naam ko baar baar dohratay rahen ya unn ki gardaan karte rahen.


Isi terhan bhsit musalman hum Allah ka zikar sirf uss ke safaati naamon ki takraar aur dohranay se karte hain jabkay quran aur uss ki ayaat is baat ki tafseel se wazahat karti hain ke kis terhan Allah ke baray mein is ki asal rooh ke sath zikar kya jaye .


Yani mukhtalif halaton mein Allah taala ka kya rawayya hota hai aur kis terhan woh apni sifaat par amal pera hota hai. un sab baton ki wazahat ke liye qurani ayaat par mushtamil Muhammad Shaikh ka yeh dars bohat ahmiyat ka haamil hai .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.